Bestuurslid Humanitas Eemland

Onbetaald Humanitas Eemland in Beleid / Bestuur / Staf , in Vereniging
Solliciteer Direct
  • Carrièreniveau Anders
  • Opleidingsniveau Niet gespecificeerd

Over deze vacature

Bestuurslid Humanitas Eemland

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Jaarlijks geven onze vrijwilligers zo’n 250 mensen een steuntje in de rug zodat zij op eigen kracht iets aan hun
situatie kunnen veranderen.

Humanitas heeft op korte termijn een vacature voor een bestuurslid (onbezoldigd) van de afdeling Eemland. Het collegiale afdelingsbestuur bestaat uit 6 personen (m/v) en geeft ondersteuning en sturing aan de coördinatoren en het afdelingsbureau. De afdeling is geen zelfstandige rechtspersoon en maakt deel uit van de landelijke vereniging Humanitas. Een bestuursfunctie bij de afdeling vergt gemiddeld ongeveer 6 tot 8 uur per week. Het bestuur vergadert maandelijks, behalve in de zomermaanden. We vormen een collegiaal bestuur met een goeie sfeer en prettige en snelle communicatie

Onze activiteiten in Eemland
Afdeling Eemland is onderdeel van de landelijke vereniging Humanitas en werkt voor de gemeente Amersfoort en 8 omliggende gemeenten en richt zich op de volgende thema’s:
• Opvoeden en opgroeien (project Home-Start ondersteunt bij de opvoeding);
• Thuisadministratie (Steun bij geldproblemen, invullen formulieren);
• Isolement en eenzaamheid (Vriendschappelijk en activerend huisbezoek)
• Verlies & Rouw (Steun bij het verwerken van verlies)
• Ondersteuning bij scheiden (Begeleiding bij de omgangsregeling en Scheidingsbuddys)
• Taalverwerving (voor nieuwkomers en vergroten van taalvaardigheid)

Waar zet je voor in?
Rond de thema’s die je behartigt, ondersteun je de coördinatoren die de uitvoering doen met hun vrijwilligers. Samen met hen stel je jaarplannen en jaarverslagen op t.b.v. subsidiegevers. Ook neem je deel aan het lokale netwerk voor bestuurders rond die thema’s. Daarmee zorg je voor goede contacten met de subsidiegever(s).

Besturen van en met vrijwilligers
Als bestuurslid zet je je samen met de andere bestuursleden in voor de afdeling als geheel. We hebben aandacht voor de coördinatoren, vrijwilligers én deelnemers. Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door subsidies van gemeenten en lokale sponsoring. We onderhouden daartoe goede contacten in de gemeenten en met (potentiële) sponsors. Met evenementen
en acties zorgen we voor PR en waardering voor deelnemers en vrijwilligers.

Is deze functie iets voor jou?
Het bestuur zoekt een teamspeler, die verbindend en ‘hands-on’ is en beschikbaar is om zaken die aandacht vragen op te pakken. Je kunt denken vanuit de kernwaarden van Humanitas en hebt
affiniteit met een samenspel van coördinatoren, bureau en bestuur. Verder vindt het bestuur het belangrijk dat je lokale binding hebt, kennis van politieke en bestuurlijke processen en gevoel voor humor. Het is mogelijk je inzet binnen je eigen agenda in te passen.

Kom eens praten!
Heb je interesse in deze maatschappelijk betekenisvolle bestuursfunctie? Bel gerust voor meer informatie en toelichting met:
Ninette van Hasselt (voorzitter), per mail bereikbaar via voorzitter.eemland@humanitas.nl, telefonisch op: 06-14267687.

Over het bedrijf

Solliciteer Direct

Contact