Kansrijke beroepen: klimaatberoepen in trek in bouw, industrie en techniek

kansrijke beroepen in zorg, ict en klimaat
  • Home
  • Artikel
  • Kansrijke beroepen: klimaatberoepen in trek in bouw, industrie en techniek

Het UWV stelt jaarlijks een lijst samen met kansrijke beroepen. Daarin wisselt het aantal beroepen nog weleens naargelang de economische perspectieven, maar er zijn ook veel beroepen die blijvertjes zijn gebleken. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er ruim 140 beroepen waar al vier jaar of langer kansen liggen voor werkzoekenden, zo signaleert het UWV op werk.nl. Dan gaat het vooral om sectoren als de bouw, industrie, techniek, ICT en zorg. 

Ook de toenemende digitalisering zorgt voor veel vraag naar ict’ers. Vooral programmeurs, systeembeheerders en security specialisten zijn zeer gewild. 

Kansrijke beroepen in de zorg

En de vergrijzing van de samenleving vormt een flinke aanjager voor vacatures in de zorg. Daar komt bij dat relatief veel werkenden in de zorg met pensioen gaan. Dus er komen niet alleen extra banen bij, maar er vindt ook veel vervanging plaats. 

Lees ook: Spanning op arbeidsmarkt houdt aan – vooral op die van hogeropgeleiden

Bovendien is er al jaren een tekort aan personeel voor bepaalde zorgfuncties. Beroepen als verpleegkundige, woonbegeleider, psychiater en tandarts zijn de komende jaren structureel kansrijk. Dat biedt kansen voor wie wil overstappen naar een ander beroep. Omscholing kan hier dus perspectief bieden voor een duurzame carrière. En voor jongeren de juiste studiekeuze. 

Veel ruimte in klimaatberoepen 

Door verduurzaming van kantoren, gebouwen en energiesystemen is er binnen de bouw, industrie en techniek veel extra vraag naar klimaatberoepen. Monteurs industriële machines en installaties, verf- en lakspuiters en medewerkers technische dienst behoren hier tot de beroepen met de meeste vacatures.

Bekijk ook

Kansrijke beroepen: klimaatberoepen in trek in bouw, industrie en techniek

kansrijke beroepen in zorg, ict en klimaat
  • Home
  • Artikel
  • Kansrijke beroepen: klimaatberoepen in trek in bouw, industrie en techniek

Het UWV stelt jaarlijks een lijst samen met kansrijke beroepen. Daarin wisselt het aantal beroepen nog weleens naargelang de economische perspectieven, maar er zijn ook veel beroepen die blijvertjes zijn gebleken. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er ruim 140 beroepen waar al vier jaar of langer kansen liggen voor werkzoekenden, zo signaleert het UWV op werk.nl. Dan gaat het vooral om sectoren als de bouw, industrie, techniek, ICT en zorg. 

Ook de toenemende digitalisering zorgt voor veel vraag naar ict’ers. Vooral programmeurs, systeembeheerders en security specialisten zijn zeer gewild. 

Kansrijke beroepen in de zorg

En de vergrijzing van de samenleving vormt een flinke aanjager voor vacatures in de zorg. Daar komt bij dat relatief veel werkenden in de zorg met pensioen gaan. Dus er komen niet alleen extra banen bij, maar er vindt ook veel vervanging plaats. 

Lees ook: Spanning op arbeidsmarkt houdt aan – vooral op die van hogeropgeleiden

Bovendien is er al jaren een tekort aan personeel voor bepaalde zorgfuncties. Beroepen als verpleegkundige, woonbegeleider, psychiater en tandarts zijn de komende jaren structureel kansrijk. Dat biedt kansen voor wie wil overstappen naar een ander beroep. Omscholing kan hier dus perspectief bieden voor een duurzame carrière. En voor jongeren de juiste studiekeuze. 

Veel ruimte in klimaatberoepen 

Door verduurzaming van kantoren, gebouwen en energiesystemen is er binnen de bouw, industrie en techniek veel extra vraag naar klimaatberoepen. Monteurs industriële machines en installaties, verf- en lakspuiters en medewerkers technische dienst behoren hier tot de beroepen met de meeste vacatures.