Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer

Onbetaald Participatieraad Haarlemmermeer in Beleid / Bestuur / Staf
Solliciteer Direct
  • Carrièreniveau Anders
  • Opleidingsniveau Niet gespecificeerd

Over deze vacature

Ben jij onze nieuwe voorzitter
van de Participatieraad Haarlemmermeer?

De Participatieraad is een groep enthousiaste inwoners uit Haarlemmermeer.
De Participatieraad is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouder gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet betreffen.

Wij zoeken een gedreven voorzitter die leiding kan geven aan de Participatieraad.

Je hebt overzicht en bent rolvast als het gaat om de taak die aan de Participatieraad is toebedeeld, namelijk advisering van het college van burgemeester en wethouders over beleid in het sociaal domein. Je staat stevig in je schoenen en kan makkelijk schakelen in gesprekken, zowel met de kwetsbare inwoners in onze gemeente als met bestuurders, directie en ambtenaren
in de gemeentelijke organisatie.

Dit ga je doen
De voorzitter van de Participatieraad:
• draagt samen met de ambtelijk secretaris zorg voor samenhang van en overzicht in de onderwerpen die de leden van de Participatieraad of het college aandragen, om zodoende te komen tot integrale advisering;
• draagt er zorg voor dat alle leden hun inbreng kunnen leveren en dat diversiteit in de Participatieraad constructief en positief worden benut bij het geven van een advies aan de gemeente;
• vertegenwoordigt de Participatieraad naar buiten toe;
• volgt de ontwikkelingen in het sociaal domein;
• rapporteert jaarlijkse aan het college van burgermeester en wethouders over de verrichte werkzaamheden.

Dit ben jij
Als voorzitter van de Participatieraad:
• beschik je over bestuurlijke en leidinggevende kwaliteiten;
• heb je affiniteit met kwetsbare inwoners en vertegenwoordig je hun stem;
• ben je een goede en volwaardig gesprekspartner, die beschikt over goede sociale, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
• beschik je over inhoudelijke kennis van en ontwikkelingen binnen het sociaal domein;
• beschik je over een breed inzetbaar netwerk en/of ben je bereid dit te ontwikkelen;
• beschik je over bestuurlijke sensitiviteit en kennis van politiek-bestuurlijke verhoudingen;
• ben je onafhankelijk, dat wil zeggen niet beroepsmatig of als bestuurder betrokken bij een specifieke belangenorganisatie, zorgaanbieder of gemeente Haarlemmermeer
• ben je woonachtig in gemeente Haarlemmermeer.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving?
Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv, waarin je aangeeft wat jouw focus is, wat jou inspireert in deze functie en wat jij de Participatieraad, het college van burgmeester en wethouders en onze inwoners gaat brengen. Ook schrijf je kort op wat volgens jou dé uitdaging in het sociaal domein is. Wees daarin zo concreet als je kan.

Dit bieden wij:
De voorzittersrol wordt vervuld als vrijwilliger. De omvang van de werkzaamheden kan variëren tussen de 8 en 12 uur per week. Het betreft een onbezoldigde functie; wel is een vergoeding van
toepassing.

De voorzitter wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van de clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg. Brieven en CV’s worden
daarom vertrouwelijk gedeeld met het college. De zittingsduur van de voorzitter is 4 jaar.

Heb je belangstelling?
Dan kunt je jouw motivatie, voorzien van curriculum vitae, uiterlijk 20 oktober 2022 mailen aan burgemeester en wethouders van gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. de secretaris van de Participatieraad via ineke.van.dijk@haarlemmermeer.nl.

Voor eventuele vragen, inhoudelijk dan wel procedureel, kunt je ook bij haar terecht. Meer informatie over de Participatieraad is te vinden op www.participatieraadhaarlemmermeer.nl

Over het bedrijf

Solliciteer Direct