Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Onbetaald Theater Lampegiet in Sport & Cultuur
Solliciteer Direct
  • Carrièreniveau Anders
  • Opleidingsniveau Niet gespecificeerd

Over deze vacature

VACATURES RAAD VAN TOEZICHT
STICHTING THEATER DE LAMPEGIET

Theater Lampegiet is een landelijk bekend theater en vervult een belangrijke rol voor Veenendaal en omgeving. De gastvrije en maatschappelijk betrokken gaat verbindingen aan met theatermakers, culturele instellingen, onderwijs, maatschappelijke én zakelijke organisaties. Theater Lampegiet staat midden in de samenleving en is hét podium van de stad voor ontmoeting
en cultuur. Er wordt momenteel gewerkt aan een toekomstscenario met schaalvergroting en complementaire functies.

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter en enkele huidige leden, zijn wij op zoek naar

· Voorzitter Raad van Toezicht
· Lid Raad van Toezicht

Theater Lampegiet beschikt over een hecht en deskundig team. De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het toezicht op het beleid en de bedrijfsvoering en staat de directeur-bestuurder bij met advies. De onbezoldigde zittingstermijn van de RvTleden is vier jaar en kan eenmaal verlengd worden. Bij interesse zien we je cv graag tegemoet voor 15 oktober 2022.

KIJK HIER VOOR HET VOLLEDIGE PROFIEL

Over het bedrijf

Solliciteer Direct

Contact