• Carrièreniveau Anders
 • Opleidingsniveau Niet gespecificeerd

Over deze vacature

De Protestants Christelijke Organisatie voor Opvang en Onderwijs verzorgt in de Gelderse Vallei op 15 kindcentra opvang en onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Barneveld en Woudenberg. Het kantoor van Stichting PCO Gelderse Vallei is gevestigd in Barneveld. Ruim 400 professionals stimuleren en ondersteunen ruim 4000 kinderen én elkaar in hun ontwikkeling. De organisatie kent een ‘one-tier’ besturingsmodel. De Raad van Beheer (RvB) vormt zowel het algemeen bestuur als het interne toezicht.

De Raad van Beheer zou wegens verlopende termijnen van twee van onze leden graag per 1 januari twee nieuwe leden verwelkomen, met elk een eigen focus- en expertisegebied:

 • Lid Raad van Beheer expertisegebied strategische personeelsplanning, HR en arbeidsmarkt
 • Lid Raad van Beheer expertisegebied integrale ontwikkeling van kinderen, publieke sector en sociaal domein

 

Voor jou

 • Een ervaren en gedreven Raad van Beheer bestaande uit één uitvoerend bestuurder en vijf toezichthoudende bestuurders met een grote maatschappelijke betrokkenheid.
 • De mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van een warme en levendige organisatie met opvang en onderwijs onder één dak.
 • Een vergoeding van € 4.000, — op jaarbasis, voor onder andere ca. 6 vergaderingen (woensdagavond), periodieke commissie-overleggen, halfjaarlijkse locatiebezoeken, deelname aan inspiratiedagen en personeelsbijeenkomsten (bijv. Kerst) op jaarbasis.
 • De zittingstermijn is vier jaar en kan eenmaal verlengd worden met vier jaar.

Van jou

 • (Bij voorkeur professionele) kennis van en ervaring met het primair onderwijs en/of de kinderopvang of aanverwante domeinen zoals gemeente, jeugdzorg, publieke sector, voortgezet of hoger onderwijs.
 • Aantoonbare kennis van het betreffende expertisegebied.
 • Sociale en/of professionele binding met de regio.
 • Verbondenheid met de protestants-christelijke identiteit en sensitiviteit binnen het levensbeschouwelijk spectrum in de regio.
 • Positief (zelf-)kritische en reflectieve houding.

Kijk voor meer informatie en sollicitatie op: werkenbijpcogv.nl/twee-leden-raad-van-beheer/

 

Over het bedrijf