Toezichthouder

Onbetaald Stichting Delta De Bilt in Beleid / Bestuur / Staf
Solliciteer Direct
  • Carrièreniveau Anders
  • Opleidingsniveau Niet gespecificeerd

Over deze vacature

Stichting Delta De Bilt zoekt per 1 januari 2023

twee intern toezichthouders

voor de aandachtsgebieden:
• Onderwijs en kwaliteit
• Financiën & bedrijfsvoering

Tien scholen voor primair onderwijs in de gemeente De Bilt werken samen in Stichting Delta. Elk van de scholen is een zelfstandige organisatie voor ouders, leerlingen, personeelsleden, directie en MR. Binnen het verband van de stichting hebben bestuur, toezichthouders en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hun rol.

Een toezichthouder bij Stichting Delta is onafhankelijk en denkt school overstijgend. Hij of zij heeft een helicopterview en is in staat om de processen volledig te overzien, heeft het vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en is op de hoogte van de maatschappelijke thema’s welke van invloed zijn op het primair onderwijs en de Gemeente de Bilt.

De vacatures betreffen de aandachtsgebieden Onderwijs & kwaliteit en Financiën & bedrijfsvoering.

De zittingsperiode van een toezichthouder is vier jaar. Reken per toezichthouder op een tijdsbesteding van gemiddeld 10-12 dagen per jaar, vergaderingen zijn in de avonduren. Er staat een honorering volgens landelijke norm tegenover.

Solliciteren
Maak uw belangstelling kenbaar in een brief met motivatie en CV.
Stuur deze per mail aan:
Tonco Roest Crollius (voorzitter Raad van Toezicht)
t.roestcrollius@deltadebilt.nl

Planning
Sollicitaties moeten uiterlijk 1 december 2022 binnen zijn.
Selectiegesprekken zijn op 12 en 13 december, in de avond.
De procedure wordt zo mogelijk in de laatste week voor de kerstvakantie afgerond.

Over het bedrijf

Solliciteer Direct