Secretaris m/v

Onbetaald Part time Huurdersvereniging Poort6 (HP6) in Vereniging
  • Carrièreniveau Anders
  • Opleidingsniveau Niet gespecificeerd

Over deze vacature

Vacatures bij het bestuur van Huurdersvereniging Poort6 (HP6)

Het bestuur van HP6 behartigt de belangen van de huurders bij corporatie Poort6 op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.
In ons bestuur zijn wij allereerst op korte termijn op zoek naar een

secretaris m/v

Het takenpakket van de secretaris m/v omvat de volgende aspecten:
– hij/zij is belast met het bijeenroepen van de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering (ALV) en is ook verantwoordelijk voor het maken van de verslagen van de bestuursvergaderingen;
– hij/zij verzorgt het jaarverslag met uitzondering van het financiële gedeelte;
– hij/zij onderhoudt de correspondentie van HP6, draagt zorg voor de ingekomen post en verzendt brieven namens het bestuur;
– hij/zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van het adressenbestand van de leden en van organisaties die van belang zijn voor HP6;
– hij/zij draagt zorg voor de archivering van de ingekomen- en uitgaande post en andere belangrijke stukken voor HP6.

Tevens komt het bestuur van HP6 graag in contact met huurders van Poort6 die de website van HP6 kunnen onderhouden en met huurders die kennis van communicatie hebben.

Als u in een van deze functies geïnteresseerd bent en een woning bij corporatie Poort6 huurt, nodigt het bestuur van HP6 u uit om uw sollicitatiebrief te sturen
naar de voorzitter van HP6 – H. Vendel, Weverstraat 455, 4204 CM Gorinchem.
Daarna volgt een sollicitatiegesprek met het bestuur van HP6.

Over het bedrijf