Penningmeester

Onbetaald EnergieRijk Houten in Stichting
Solliciteer Direct

Over deze vacature

I.v.m. het terugtreden van de huidige penningmeester zoeken we een nieuwe persoon die ervaring en affiniteit heeft met de financiële zaken van een stichting zonder winstoogmerk. Wie weet iemand of is zelf zo iemand die in ons bestuur zitting wil nemen?

We zoeken specifiek naar iemand die:
> de jaarlijkse begroting en de jaarrekening verzorgt
> samen met de coördinator en het bestuur zorgdraagt voor de aanvraag en verantwoording van subsidies
de administratie van de inkomsten en uitgaven beheert, hierbij ondersteund door een administratiekantoor
toeziet op adequaat betalingsverkeer (o.a. facturen zzp’ers, kostendeclaraties)
> samen met de coördinator overzicht houdt op de financiële voortgang van de diverse projecten
> gemiddeld ongeveer 6 uur/week beschikbaar heeft voor ERH

en die daarnaast:
> gemotiveerd is om als lid van het bestuur een duurzamer Houten samen vorm te geven
> beschikt over bestuurlijke vaardigheden
> veelal op de achtergrond, maar soms op de voorgrond onze teamleden ondersteunt

Wat we bieden:
> Een plezierig, informeel bestuur, waar veel ruimte is voor eigen inbreng en meebouwen aan de stichting en haar diensten
> Contacten met een zeer gemotiveerde groep vrijwilligers, waaronder energieambassadeurs en energiebespaarcoaches
> Een ruim netwerk in de Houtense gemeenschap
> De mogelijkheid om actief bij te dragen aan verduurzaming en een beter milieu

Over het bedrijf

Solliciteer Direct

Contact