• Carrièreniveau Anders
  • Opleidingsniveau MBO

Over deze vacature

Op zoek naar vrijwilligerswerk met inhoud?
Word mentor!

Er zijn steeds meer volwassenen die door ziekte of een beperking moeite hebben om voor hun zorgbelangen op te komen. Zoals bijvoorbeeld Ilse. Zij is 58 jaar, maar heeft de verstandelijke leeftijd van een vierjarige. Zelf beslissingen nemen in zorg en welzijn vindt ze moeilijk. En ze heeft ook geen familie die haar hierbij kan helpen. Daarom is zij heel blij met haar mentor Renske. Als mentor is Renske de wettelijk vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon van Ilse. Zij bezoekt
haar regelmatig en dan maken ze een wandeling of doen een spelletje. Daarnaast helpt zij haar bij het maken van keuzes in zorg en welzijn. Bijvoorbeeld rond haar woonsituatie of over het wel of niet laten vaccineren of opereren. Ook heeft Renske regelmatig contact met de zorgverleners van Ilse. Ze zorgt ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Voor Ilse betekent het mentorschap behoud van de eigen regie. Renske vindt het mentorschap een verrijking van haar leven.

Renske is een van de vrijwillige mentoren van Stichting Mentorschap Noordwest en Midden. Onze Stichting biedt mentorschap aan volwassenen met een verstandelijke of psychiatrische beperking of dementie. Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door de rechter. Als mentor ga je aan de slag bij onze Stichting en voert het mentorschap uit met een mandaat. De Stichting schoolt en begeleidt jou in je rol als mentor.
Naast Ilse zijn er nog veel meer mensen die een mentor zoeken, dus word ook mentor!

Wij bieden:
• uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud en persoonlijk contact
• werk met een grote eigen inbreng, dat je flexibel kunt indelen
• scholing en ondersteuning
• een goede match met de cliënt
• een maandelijkse onkostenvergoeding

Wij zoeken mensen die:
• affiniteit hebben met volwassenen met een ziekte of beperking
• zich goed kunnen inleven in anderen
• communicatief vaardig zijn en beslissingen durven nemen
• minimaal op MBO-4 niveau zijn opgeleid
• minimaal 4 uur per maand beschikbaar zijn

Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze website
www.stichtingmentorschap.nl

Over het bedrijf