Lid voor het Algemeen bestuur

Onbetaald Part time Stichting PCBO Baarn-Soest in Beleid / Bestuur / Staf , in Stichting
Solliciteer Direct
  • Carrièreniveau Anders
  • Opleidingsniveau Niet gespecificeerd

Over deze vacature

“Een mooie kans om een actieve bijdrage te leveren aan het protestants christelijk primair onderwijs
in Baarn, Soest en Soesterberg”

Wij zoeken voor PCBO Baarn-Soest een

lid voor het Algemeen bestuur

met een onderwijskundige achtergrond.

Voor het nieuwe lid geldt dat zij/ hij zal toetreden tot de kwaliteitscommissie. Het Algemeen Bestuur van de Stichting ziet erop toe dat het Dagelijks bestuur (de directeur-bestuurder) door zijn strategie en beleid de doelstellingen van de Stichting realiseert. Het algemeen bestuur adviseert de directeur-bestuurder, fungeert als klankbord, geeft gevraagd en ongevraagd advies en is de werkgever van de directeur-bestuurder. Gezien de huidige samenstelling zoeken wij een kandidaat met een onderwijskundige achtergrond. Wij zoeken een onafhankelijk lid, d.w.z. zonder binding met één van de bij de Stichting behorende scholen in het bijzonder.

Wat vraagt PCBO Baarn-Soest van het beoogde nieuwe bestuurslid?
● Hart voor het (pc) Primair onderwijs en haar maatschappelijke betekenis;
● kennis van het werkgebied;
● maatschappelijke betrokkenheid;
● bereidheid en in staat bij te dragen aan de kwaliteitszorg en het beleid van het onderwijs;
● zicht op of ervaring met de onderscheidende rollen van toezichthoudend bestuurder en directeur-bestuurder;
● proactieve opstelling ten aanzien van bestuur en toezicht;
● bereidheid om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen;
● goede communicatieve eigenschappen;
● affiniteit met de levensbeschouwelijke identiteit van de Stichting.

Over Stichting PCBO Baarn-Soest
De Stichting voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Baarn-Soest is het overkoepelend orgaan voor negen scholen voor primair onderwijs in Baarn, Soest en Soesterberg. Het motto van de Stichting is ‘Inspireren en verbinden met het oog op het kind’. Het Koersplan 2020-2024 focust hiertoe op drie routes: doelgericht leren, waardevol werken en samen sturen.
Meer informatie over onze stichting is te vinden op onze website www.pcbobaarnsoest.nl

Wat biedt de Stichting PCBO Baarn- Soest?
● Een mooie kans om een actieve bijdrage te leveren aan het protestants christelijk primair onderwijs in Baarn, Soest en Soesterberg;
● samenwerking met de andere betrokken leden van het bestuur, waarbij het gaat om collegialiteit en waardering voor ieders professionele eigenheid en inbreng;
● jaarlijkse scholing vanuit het aanbod van de VTOI-NVTK;
● de leden van het algemeen bestuur krijgen een binnen de sector passende vergoeding.

Solliciteren en meer informatie
Heeft u belangstelling voor deze vacature?
Stuur dan voor 6 juni de motivatie en CV naar info@pcbobaarnsoest.nl.
De gesprekken worden gepland tussen 12 en 16 juni.

Ook voor vragen over deze procedure kunt u contact opnemen via info@pcbobaarnsoest.nl.

Over het bedrijf

Solliciteer Direct