Lid Raad van Toezicht

Onbetaald Part time Bibliotheek Barneveld in Beleid / Bestuur / Staf , in Sport & Cultuur
Solliciteer Direct
 • Carrièreniveau Werknemer
 • Opleidingsniveau Niet gespecificeerd

Over deze vacature

Vacature lid Raad van Toezicht

In verband met een aflopende zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Barneveld, is de Raad op zoek naar:

Lid Raad van Toezicht (start per 1 januari 2024)

Wat doet de Raad van Toezicht?

 • De Raad van Toezicht is de werkgever, toezichthouder en adviseur van de directeur/bestuurder.
 • Circa zes keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht in de Bibliotheek, samen met de directeur/bestuurder. Incidenteel zijn er extra vergaderingen. In de vergaderingen komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals de visie en strategie van de Bibliotheek, financiële ontwikkelingen, personeelsbeleid, samenwerking met anderen en algemene voortgang van de organisatie.
 • De betrokkenheid, de expertise en het netwerk van de leden van de Raad van Toezicht dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de Bibliotheek. De Bibliotheek werkt volgens de regels van de Governance Code Cultuur.
 • De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen niet een bepaalde groep, maar opereren op persoonlijke titel.
 • De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging met nog eens vier jaar.
 • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werk vacatiegelden van € 130 per vergadering

Wie zoekt de Raad van Toezicht?

We zoeken een nieuw lid met het volgende profiel:

 • Belangstelling voor de Openbare Bibliotheek en de brede maatschappelijke en educatieve rol waar zij binnen de gemeenschap invulling aan geeft;
 • Bereidheid om eigen expertise voor de Bibliotheek in te zetten;
 • Bij voorkeur wonend in de gemeente Barneveld;
 • Een aantoonbare brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid;
 • Geen directe verbinding met het professionele werkveld in het verzorgingsgebied van de Bibliotheek Barneveld;
 • Geen openbare functie in de plaatselijke politiek in het werkgebied (vanwege mogelijke tegenstrijdige belangen voor de Bibliotheek);
 • Wij hechten aan een pluriforme samenstelling met een zo evenwichtig mogelijke representatie van mannen en vrouwen (ouderen en jongeren) vanuit verschillende maatschappelijke geledingen;
 • Kennis van de bibliotheekwereld is geen vereiste;
 • Bestuurlijke ervaring in een toezichthoudende rol is geen vereiste.

Vragen?
Wil je nog wat meer informatie? Neem dan contact op met Vincent Vonk of Annemieke Alewijnse door een mail te sturen naar: rvt@bibliotheekbarneveld.nl

Solliciteren?
Als jij je herkent in het profiel, nodigen we jou van harte uit om te solliciteren. Jouw sollicitatie met curriculum vitae kun je tot woensdag 1 november 2023 sturen naar Vincent Vonk, lid Raad van Toezicht via e-mailadres: vincent.vonk@bibliotheekbarneveld.nl.
De gesprekken vinden, naar verwachting, in de tweede helft van november plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over het bedrijf

Solliciteer Direct