Leden Raad van Toezicht

Onbetaald Part time Stadsmuseum Harderwijk in Sport & Cultuur
Solliciteer Direct
  • Carrièreniveau Anders
  • Opleidingsniveau Niet gespecificeerd

Over deze vacature

Stichting Stadsmuseum Harderwijk zoekt:

twee leden Raad van Toezicht

Stichting Stadsmuseum Harderwijk (SSH) omvat Stadsmuseum Harderwijk en het Marius van Dokkum Museum. Het Stadsmuseum aan de Donkerstraat is een verrassend museum met een vaste presentatie over de stadsgeschiedenis en inspirerende kunsttentoonstellingen die de aandacht trekken. Het Marius van Dokkum Museum, op steenworp afstand, is het enige geregistreerde museum in Nederland van een nog levende kunstenaar.

De Raad van Toezicht van Stichting Stadsmuseum Harderwijk is op zoek naar twee:
Leden Raad van Toezicht
(met een financieel en een museaal profiel)

Profiel lid RvT met financiële achtergrond
• Je hebt bestuurlijke ervaring op het vlak van (publiek-private) financiering;
• Je hebt kennis van strategische financiële planning en inrichting van administratie en kan toezien op de vaststelling van jaarrekeningen, meerjarenbegrotingen en financiële rapportages – alsmede toezicht op interne risicobeheersings- en controlesystemen;
• Je kunt de vertaalslag maken van cijfers naar de gang van zaken in het museum en vice versa;
• Je bent bereid zitting te nemen in de auditcommissie;
• Je hebt een binding met Harderwijk of de nabije omgeving.

Profiel lid RvT met museale achtergrond
• Je bent een strategisch meedenker met visie op en ervaring in het museale veld;
• Je hebt ruime affiniteit met kunst, geschiedenis en cultuur;
• Je hebt een uitgebreid relevant netwerk;
• Je hebt oog voor de maatschappelijke context van de omgeving waarin het museum functioneert;
• Je hebt kennis van relevante ontwikkelingen en actuele vraagstukken binnen de museumwereld.

De volledige vacaturetekst lees je op: www.stadsmuseum-harderwijk.nl/vacatures

Heb je interesse?
Stuur je brief en cv uiterlijk 22 april 2023 per e-mail naar: Stichting Stadsmuseum Harderwijk, t.a.v. voorzitter RvT, Jeroen de Jong (j.dejong@stadsmuseum-harderwijk.nl).
Je kunt hem ook mailen met verdere vragen over de inhoud van de functie en over de procedure.

Over het bedrijf

Solliciteer Direct