Coördinator

Part time Odensehuis Gorinchem in Maatschappelijke dienstverlening
Solliciteer Direct
  • Carrièreniveau Werknemer

Over deze vacature

Stichting Odensehuis Gorinchem is op zoek naar een warme, energieke en ondernemende Coördinator beginnend voor 8 uur per week die vanaf 1 mei 2023 op maandag beschikbaar is. Iemand die in staat is om mensen te binden en te boeien om zo te werken aan een zinvolle en bloeiende plek voor mensen die in aanraking komen met geheugenklachten en dementie met hun mantelzorgers.

In Gorinchem wordt in het 2e kwartaal 2023 het Odensehuis opgestart. Dit is een ontmoetingsplek waar mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en/of hun mantelzorgers kunnen binnenlopen voor ontmoeting, activiteiten en informatie. Dit kan zonder indicatie, zonder verplichtingen, zonder zorgkaders. In het Odensehuis wordt gefocust op wat men wél kan, de kwaliteit van leven staat centraal en er wordt een beroep gedaan op de talenten die iedereen bezit. Men kan elkaar in het Odensehuis ontmoeten, ondersteuning bieden, samen activiteiten ondernemen en ervaringen uitwisselen.

Het opstarten van het Odensehuis is een burgerinitiatief in samenwerking met gemeente, (belangenbehartigende) partijen in Gorinchem die werkzaam of betrokken zijn bij mensen met dementie en hun naasten. De bezoekende doelgroep heeft een cruciale rol in de doorontwikkeling.

Wat ga je doen?
Als coördinator word jij hét gezicht en aanspreekpunt van het Odensehuis Gorinchem. Je bent de verbinder tussen de bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en maatschappelijke partners. Als het Odensehuis is geopend, coördineer je de dagelijkse gang van zaken. Je bepaalt samen met participanten de dagelijkse gang van zaken en vertaalt de filosofie naar de dagelijkse praktijk. Je signaleert en achterhaalt vragen en behoeften bij de doelgroep en kijkt naar de vraag achter de vraag. Je stimuleert de eigen kracht en het zelf organiserend vermogen van de bezoekers en faciliteert bij het verwezenlijken van wensen en ideeën. Je werft vrijwilligers en begeleidt, ondersteunt, motiveert en stimuleert hen en geeft waar nodig feedback. Je zorgt voor de bedrijfsvoering, administratie en verslaglegging van het Odensehuis.

Wat vragen we van je?

  • HBO werk- en denkniveau: geschoold in een sociale richting, bv. maatschappelijk werk, casemanager dementie of werkzaam (geweest) in dementie-, ouderen-, of gehandicaptenzorg.
  • Zorgen voor een veilige en open sfeer Initiatieven, wensen en verlangens van deelnemers en mantelzorgers herkennen, stimuleren en vertalen naar concrete activiteiten i.s.m. de vrijwilligers.
  • Een signalerend en observerend vermogen en bent daarbij proactief, ondernemend, initiatiefrijk en besluitvaardig.
  • Informatie geven over wat het Odensehuis is en kan bieden en daar ook aan de buitenwereld bekendheid aan geven.
  • Vrijwilligers weten te binden en aan te sturen.
  • Zorgen voor een toegankelijke administratie en registratie.
  • De onafhankelijkheid van het Odensehuis bewaken; grenzen bepalen en stellen.
  • Contacten onderhouden met relevante partijen om te kijken naar mogelijkheden tot samenwerking en vervolgens samenwerken.

Wat we bieden
Maatschappelijk belangrijk, bevredigend werk, met bevlogen mensen. De aanstelling/overeenkomst is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op verlenging, Honorering conform een passende inschaling (Cao Sociaal Werk). Het Odensehuis is een inclusieve organisatie, waarbinnen diverse stemmen en perspectieven een plek krijgen.

Interesse?
Wij ontvangen graag een motivatiebrief en CV op info@odensehuisgorinchem.nl.

Bestuursleden van de Stichting Odensehuis Gorinchem
Voor informatie: 06-18690680

Over het bedrijf

Solliciteer Direct