Bestuursleden

Onbetaald Comeniusschool in Beleid / Bestuur / Staf , in Onderwijs / Onderzoek / Wetenschap
De deadline voor aanmelding is gesloten.
  • Carrièreniveau Anders
  • Opleidingsniveau HBO

Over deze vacature

Het bestuur van de Comeniusschool heeft een tweetal vacatures en zoekt een:

  • Lid met domein Huisvesting

  • Lid met domein Onderwijs

Volgens de governance-code onderwijs hanteert de school het model niet uitvoerend bestuur. Het niet uitvoerende bestuur heeft verschillende verantwoordelijkheden en taken: toezichtstaak, het uitoefenen van statutaire en wettelijke bevoegdheden, advies-en klankbordfunctie ten behoeve van de uitvoerend bestuurder en werkgever van de uitvoerend bestuurder. Het bestuur moet zorgen voor een adequate besturing van de Comeniusschool en het regelen van de eigen werkzaamheden plus de bereidheid om hierover verantwoording af te leggen binnen de organisatie en naar de maatschappij.

Passend binnen de Code goed bestuur-PO, is vastgelegd hoe hier invulling aan wordt gegeven.

Het bestuur bestaat uit 6 personen. Vanuit de Evangelische Broedergemeente (EBG) worden bij voorkeur twee leden afgevaardigd (waaronder een lid van de Oudstenraad). Bij voorkeur
komen twee leden uit de ouderpopulatie. De overige leden zijn bij voorkeur deskundigen van buiten.

Voor deze vacatures zoeken wij kandidaten met algemeen bestuurlijke en toezichthoudende kennis met specifiek aandachtsgebied voor Huisvesting en Onderwijs, vanzelfsprekend
instemmend met de grondslag van de school. Wij zijn specifiek op zoek naar kandidaten onder de leden van de EBG of deskundigen van buiten.

Het tijdsbeslag is 8 à 10 vergaderingen per jaar (in de avond). Er wordt een jaarlijkse vergoeding verstrekt gelijk aan de wettelijke vrijwilligersbijdrage en er wordt geïnvesteerd in professionalisering.

Wij zien graag uw sollicitatie tegemoet voor 23 november a.s.
U kunt uw mail richten aan: Christel Nieuwenhuis – bestuur@comeniusschool.info

Comeniusschool
School der Evangelische Broedergemeente (EBG)
Zinzendorflaan 2b – Zeist

Informatie algemeen: Hanneke Vermunt
h.vermunt@comeniusschool.info
030-6917285

Reactie naar: Christel Nieuwenhuis
bestuur@comeniusschool.info

Relevante websites:
www.comeniusschool.info
www.ebg.nl/zeist

Over het bedrijf

De deadline voor aanmelding is gesloten.