Actief meedenkende inwoners (m/v/x)

Onbetaald Part time Adviesraad Sociaal Domein Houten in Beleid / Bestuur / Staf
Solliciteer Direct
  • Carrièreniveau Anders
  • Opleidingsniveau Niet gespecificeerd

Over deze vacature

De Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten(ASD) zoekt

Actief meedenkende inwoners (m/v/x)

voor de verschillende werkgroepen (Bestaanszekerheid, Zorg en Ondersteuning, Jeugd en Doelgroepwonen). Het is een vrijwilligersfunctie.

Wie zijn we?

We zijn een groep enthousiaste vrijwilligers, die vanuit een hart voor de inwoners van Houten hun belangen behartigt op het gebied van het sociaal beleid (Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Mantelzorg en de Jeugdwet).

Wat doen we?

Door het College van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren probeert de ASD invloed uit te oefenen op het te voeren beleid met betrekking tot de hierboven genoemde doelgroepen. Als lid van de ASD neemt u naar eigen keuze en vermogen deel aan één of meerdere werkgroepen. Dat is niet vaststaand, u kunt daarin altijd nieuwe keuzes maken. In principe vergadert de ASD als geheel, dus los van de werkgroepen, één keer per maand. De voorzitter van elke werkgroep neemt deel aan die vergadering, naast het DB.

De werkgroepen vergaderen over het algemeen ook één keer per maand met elkaar over hetgeen op hun gebied speelt binnen Houten.

Wat vragen we?

  • Bent u (een actief meedenkende) inwoner van de gemeente Houten (ook uit de kleine kernen) of wilt u dat worden,
  • Bent u geïnteresseerd in/betrokken bij één van de bovengenoemde kennisgebieden, en/of thema’s binnen het sociaal domein,
  • Bent u in staat met een helicopterview te kijken naar de verschillende onderwerpen,
  • Kunt u, soms ambtelijk opgestelde, stukken lezen en hier een mening over vormen,
  • Kunt u rationeel en objectief meedenken over te vormen adviezen,
  • Én heeft u tijd over? Het kost u ongeveer 8 tot 12 uur in de maand.

Dan gaan we graag met u in gesprek.

Wat bieden we?

Een enthousiaste en betrokken groep vrijwilligers. U wordt ingewerkt. Op aanvraag is een uitgebreidere beschrijving van de werkzaamheden beschikbaar via info@adviesraadhouten.nl
Een vrijwilligersvergoeding per kwartaal is mogelijk.
Als de situatie en omstandigheden het toelaten vergaderen we in het gemeentehuis, anders maken we gebruik van online vergaderen via Zoom/MS Teams.

Interesse?

Mocht u meer informatie wensen of uw interesse kenbaar maken, dan kunt u de website bekijken van de ASD (www.adviesraadhouten.nl), contact opnemen met de ASD via het contactformulier of één van de contactpersonen van de werkgroepen:

Over het bedrijf

Solliciteer Direct